B
Doctor using ultrasound machine

USG narządów ruchu

Badanie USG to skuteczna pomoc przy zmianach pourazowych i zapalnych, pozwala dostrzec zmiany niewidoczne często na zdjęciach RTG. Badanie umożliwia odnalezienie trudnych do wykrycia ciał wolnych, a także daje szansę na różnicowanie rozrostu tkanek miękkich w obrębie kończyn z obrzękami. W ramach badania USG szybko wykrywalne są torbiele, krwiaki, guzki i tętniaki.